Giảm giá vé tàu khứ hồi

  • 23/05/2019

Nhằm khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện tàu hỏa đi khứ hồi

Công ty CP VTĐS Sài Gòn giảm 5% đến 10% giá vé khi hành khách mua vé khứ hồi (2 lượt đi và về); Cụ thể:

Giảm 10% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về:
Tàu SE3/SE4; SE7/SE8; SE9/SE10; SE11/SE12: có ga đi trong cung chặng Hà Nội – Đồng Lê, có ga đến trong cung chặng Tam Kỳ - Sài Gòn và ngược lại.
Tàu SE22, SE27/SE28: chạy các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.
Tàu SE26, SQN2/4, SNT2/4/6/8/10/12: chạy các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

 Tàu NH2: chạy các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.
Tàu SPT2/4/6: chạy các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, Chủ nhật hàng tuần.
Tàu SE21, SE25, SQN1/3, SNT1/3/5/7/9/11: chạy các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Tàu NH1: chạy các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.
Tàu SPT1/3/5: chạy các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

Giảm 05% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về:
Tàu SE3/4, SE7/8, SE9/10, SE11/12: Hành khách đi tàu trong các cung chặng Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại; Đà Nẵng - Sài Gòn và ngược lại; có ga đi trong cung chặng Đồng Hới - Đà Nẵng và có ga đến trong cung chặng Tam Kỳ - Sài Gòn và ngược lại.
Tàu SE22, SE27/28: chạy các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.
Tàu SE26, SQN2/4, SNT2/4/6/8/10/12: chạy các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.
Tàu NH2: chạy các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.
Tàu SPT2/4/6: chạy các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.
Tàu SE21, SE25, SQN1/3, SNT1/3/5/7/9/11: chạy các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. 
Tàu NH1: chạy các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.
Tàu SPT1/3/5: chạy các ngày thứ Hai, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

 Điều kiện khi mua vé
Vé mua trong cùng một giao dịch, cùng một hóa đơn điện tử (cùng mã số thuế khách hàng), cùng một hình thức thanh toán tiền vé.
Cùng một hành khách (cùng họ tên, số giấy tờ tùy thân, đối tượng).
Ga lên tàu lượt đi là ga xuống tàu lượt về; ga lên tàu lượt về là ga xuống tàu lượt đi (cùng cặp ga).
Cùng một phương thức tính giá vé, cùng chương trình khuyến mãi.

Ghi chú: Vé khứ hồi chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu.