Giảm 15% giá vé tàu SE27/28 sau hè

  • 01/08/2019

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tiếp tục tổ chức chạy thêm đôi tàu SE27/28 từ Sài Gòn đi Đà Nẵng và ngược lại từ ngày 12/8/2019 đến ngày 03/9/2019, ngoài giảm giá như trên, Công ty còn áp dụng chương trình giảm giá khác:

Thời gian áp dụng từ ngày 12/8 đến ngày 28/8/2019.

Giảm giá tập thể: Tập thể mua vé trước ngày tàu chạy ít nhất là 5 ngày được giảm như sau:
- Hành khách từ 10 đến 50 người: Giảm 8% giá vé.
- Hành khách từ 51 đến 100 người: Giảm 10% giá vé.
- Hành khách từ 101 người trở lên: Giảm 12% giá vé.
 Giảm giá xa ngày: Hành khách mua vé xa ngày và có cự ly vận chuyển từ 650km trở lên:
- Mua trước ngày đi tàu từ 10 đến dưới 20 ngày: Giảm 5% giá vé.
- Mua trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên: Giảm 7% giá vé.
 Giảm giá khứ hồi:
- Giảm 10% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về đi tàu SE27/28 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.
- Giảm 5% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về đi tàu SE27/28 chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.
Trân trọng thông báo!