Đăng ký vé Tết Nhâm Dần 2022

Đăng ký vé (Tập thể) Tết Nhâm Dần 2022 từ ngày 04/11/2021 đến 12/11/2021

Công ty VTĐS Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tập thể Tết Nhâm Dần 2022 (ưu tiên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội) và hành khách bảo lưu tiền vé trong năm 2021 từ ngày 04/11 đến 12/11/2021.

Các tổ chức có nhu cầu mua vé tập thể mời liên hệ các nhà ga, các trạm vận tải để đăng ký, khi làm thủ tục hành khách mang theo Giấy giới thiệu, Danh sách mua vé và bảng tổng hợp lượt đi lượt về theo mẫu, chứng từ bảo lưu (đối với hành khách bảo lưu tiền vé trong năm 2021)

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn trân trọng thông báo!