[COVID-19] Tạm ngưng chạy tàu SNT1/2, SE1/2, SE7/SE8

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao Thông Vận Tải về phòng chống dịch Covid -19, Tổng Công ty ĐSVN tạm ngừng chạy đôi tàu SE1/2, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội) và tàu SNT1/2 (Sài Gòn - Nha Trang) từ ngày 30.3.2020 đến khi có thông báo mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao Thông Vận Tải về phòng chống dịch Covid -19, Tổng Công ty ĐSVN tạm ngừng chạy đôi tàu SE1/2, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội) và tàu SNT1/2 (Sài Gòn - Nha Trang) từ ngày 30.3.2020 đến khi có thông báo mới.

Hành khách có vé các mác tàu này mời đến nhà ga để làm thủ tục trả vé không mất phí.

Các đôi tàu Thống Nhất: SE3/SE4 và SE5/SE6 vẫn chạy bình thường.

Mong hành khách thông cảm cho sự bất tiện này.