[COVID-19] Lịch chạy tàu và tạm ngừng chạy một số chuyến tàu chạy từ tháng 8 năm 2020

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Đà Nẵng. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn xin thông báo đến quý khách hàng lịch chạy và tạm dừng chạy một số chuyến tàu từ tháng 8 năm 2020:

(1).TỪ NGÀY 17/8/2020 TỔ CHỨC CHẠY HÀNG NGÀY 2 ĐÔI TÀU SE1/SE2,  SE7/SE8 đi từ Hà Nội  đến Sài Gòn và ngược lại.
(2). TẠM DỪNG chạy một số tàu:

-  Ngưng chạy tàu tuyến Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn :

(*)  Hành khách có vé tàu SE12 từ ngày 01/08/2020  sẽ chuyển chỗ sang tàu SE6 cùng ngày.
(*)  Hành khách có vé tàu SE11 từ ngày 01/08/2020 sẽ chuyển chỗ sang tàu SE9 cùng ngày.

(*)  Tàu SE10/SE9 sẽ ngưng chạy từ ngày 06/08/2020
(*)  Tạm dừng  chạy tàu SE3/SE4 từ ngày 14/08/2020.
(*)  Tàu SE6/SE5 sẽ ngưng chạy từ ngày 17/08/2020

-  Ngưng chạy tàu SE22/SE21 chạy Sài Gòn - Trà Kiệu - Sài Gòn từ ngày 03/8/2020

-  Ngưng chạy tàu SE28/SE27 chạy Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn:

(*)  Tàu SE28 ngừng chạy từ ngày 27/7/2020
(*)  Tàu SE27 ngừng chạy từ ngày 28/7/2020

-  Ngưng chạy tàu SQN2/SQN1 chạy Sài Gòn - Quy Nhơn - Sài Gòn:

(*)  Tàu SQN2 ngừng chạy từ ngày 02/8/2020
(*)  Tàu SQN1 ngừng chạy từ ngày 03/8/2020

-  Ngưng chạy tàu Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn:

(*)  Tàu SNT2  tạm dừng chạy kể từ  ngày 09/8/2020 đến 11/9/2020;
(*)  Tàu SNT1  tạm dừng chạy kể từ  ngày 10/8/2020 đến 13/9/2020;
(*)  Tàu SNT4 ngừng chạy các ngày 05, 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28/8/2020
(*)  Tàu SNT3 ngừng chạy các ngày 08, 09, 15, 16, 23, 30/8/2020
(*)  Tàu SNT5 ngừng chạy các ngày 06, 09, 13, 16, 23, 30/8/2020
(*)  Tàu SNT6 ngừng chạy các ngày 06, 07, 13, 14/8/2020
(*)  Tàu  SNT8 ngừng chạy các ngày 06/8/2020
(*)  Tàu  SNT9 ngừng chạy các ngày 08/8/2020

-  Ngưng chạy tàu Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn:

(*)  Tàu SPT1/SPT2 tạm dừng chạy kể từ  ngày 11/8/2020 đến 10/9/2020;
(*)  Tàu SPT4 ngừng chạy các ngày 07, 08, 14, 15/8/2020
(*)  Tàu SPT3 ngừng chạy các ngày 07, 09, 14, 16/8/2020

(3) .  Quy định đổi, trả vé đối với các mác tàu ngừng chạy:

- Phí đổi, trả vé: miễn phí.
- Thời gian đổi, trả vé:
      +  Hành khách làm thủ tục trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên tấm vé của hành khách.
      +  Trường hợp hành khách mua vé khứ hồi (được hưởng chính sách giảm giá vé) hoặc các đoàn tập thể mua vé cả 02 lượt (lượt đi, lượt về) mà có một lượt đi không vào mác tàu ngừng chạy:Hành khách làm thủ tục trả vé theo thời gian quy định hiện hành.
(*) Lưu ý:  Trường hợp hành khách bị cách ly không thể đến ga trả vé theo thời gian quy định thì hành khách phải có giấy xác nhận của Sở y tế  hoặc giấy xác nhận của Chính quyền địa phương. Các điều kiện trả vé áp dụng theo quy định hiện hành.
(*)  Trường hợp hành khách  vẫn đi tàu thì Công ty sẽ bố trí loại chỗ tương đương với loại chỗ hành khách đã mua.
        + Trong trường hợp, không còn chỗ tương đương thì Công ty sẽ bố trí loại chỗ có giá vé cao hơn (hành khách không cần bù tiền chênh lệch).
        + Trong trường hợp, chỉ còn loại chỗ thấp hơn thì hành khách sẽ được hoàn tiền chênh lệch.

(4) .  Hành khách đi tàu cần lưu ý: 

(*)  Khai báo y tế trước khi lên tàu;
(*)  Kiểm tra thân nhiệt tại các nhà ga;
(*)  Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch hoặc xà phòng sát khuẩn (được trang bị tại nhà ga và trên tàu,...);
(*)  Đeo khẩu trang tại các nhà ga và trên tàu;
(*) Hạn chế đi lại giữa các toa xe nếu không thực sự cần thiết

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.