[COVID-19] Miễn phí đổi, trả vé đối với Hành khách có ga đi, ga đến là Đà Nẵng - Tam Kỳ - Quảng Ngãi và tạm dừng đón khách tài ga Đà Nẵng

Trước diễn biến phức tạp về dịch Covid-19 tại một số địa phương như Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Công ty VTĐS Sài Gòn đã có các chính sách:

-  Miễn phí đổi, trả vé cho hành khách có ga đi, ga đến là Đà Nẵng, Tam Kỳ (Quảng Nam) và Quảng Ngãi từ ngày 27/7 đến hết ngày 12/8/2020.

Thời gian đổi, trả vé:
- Cá nhân: Trước giờ tàu chạy tối thiểu là 4h;
- Tập thể: Trước giờ tàu chạy tối thiểu là 10h.

-  Thời gian tạm dừng đón khách tài ga Đà Nẵng từ ngày 28/7 đến hết ngày 11/8/2020.

Trân trọng thông báo!