[COVID-19] Miễn phí đổi, trả vé đối với Hành khách có ga đi, ga đến là Đà Nẵng - Tam Kỳ - Quảng Ngãi, tạm dừng đón khách tài ga Đà Nẵng và tạm dừng đón khách đi từ ga Đà Nẵng - Tam Kỳ - Quảng Ngãi đến ga Huế

Trước diễn biến phức tạp về dịch Covid-19 tại một số địa phương như Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Công ty VTĐS Sài Gòn đã có các chính sách:

1.  Miễn phí đổi, trả vé cho hành khách có ga đi, ga đến là Đà Nẵng, Tam Kỳ (Quảng Nam) và Quảng Ngãi từ ngày 27/7 đến hết ngày 31/8/2020.

Thời gian đổi, trả vé:
- Cá nhân: Trước giờ tàu chạy tối thiểu là 4h;
- Tập thể: Trước giờ tàu chạy tối thiểu là 10h.
- Trường hợp hành khách bị cách ly không thể đến ga trả vé theo thời gian quy định thì hành khách phải có giấy xác nhận của Sở y tế  hoặc giấy xác nhận của Chính quyền địa phương.

(*)  Thời gian tạm dừng đón khách tài ga Đà Nẵng từ ngày 28/7/2020

2. Thực hiện cách ly, khai báo y tế và tạm dừng vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tam Kỳ đến ga Huế
      - Không bán vé cho hành khách đi từ các ga Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi đến ga Huế.
      - Nếu hành khách đi từ các vùng có dịch đến Thừa Thiên Huế ngoài việc khai báo y tế theo quy định còn phải khai báo y tế qua địa chỉ: http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt trước khi đến ga đi tàu.
      - Trường hợp, hành khách đã mua vé  trước ngày 11/8/2020 đi từ ga Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi đến ga Huế vẫn đi tàu sẽ phải thực hiện việc cách ly ngay sau khi xuống ga Huế.
      - Trường hợp hành khách đã mua vé đi từ các ga Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến ga Huế có nhu cầu trả vé, giải quyết trả vé cho hành khách không thu phí

Trân trọng thông báo!