Công ty CP VTĐS Sài Gòn tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Chuyên môn, Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể các nội dung hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đến các đơn vị trong Công ty.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐĐS ngày 09/3/2021 của Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2021. Chuyên môn, Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể các nội dung hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đến các đơn vị trong Công ty.

Tổng giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn thăm hỏi NLĐ thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam ngày 24/5/2021Tổng giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn thăm hỏi NLĐ thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam ngày 24/5/2021

Tổng giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn thăm hỏi NLĐ thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam ngày 24/5/2021

Chuyên môn, công đoàn Công ty đã tổ chức các hoạt động như: trang cấp 1480 hộp khẩu trang, thăm hỏi động viên, trợ cấp cho 08 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau điều trị dài ngày. Tổng kinh phí thăm hỏi, tặng quà hơn 98,6 triệu đồng. Ban nữ công vận động động nữ CBCNV trong Công ty hỗ trợ 06 nữ CNV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, từ nguồn vận động 27 triệu đồng.

Phó tổng giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn trao tặng khẩu trang và thăm hỏi NLĐ thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam và Xí nghiệp TXSG ngày 24/5/2021Phó tổng giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn trao tặng khẩu trang và thăm hỏi NLĐ thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam và Xí nghiệp TXSG ngày 24/5/2021Phó tổng giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn trao tặng khẩu trang và thăm hỏi NLĐ thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam và Xí nghiệp TXSG ngày 24/5/2021

Phó tổng giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn trao tặng khẩu trang và thăm hỏi NLĐ thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam và Xí nghiệp TXSG ngày 24/5/2021

Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là dịp cao điểm để triển khai những hoạt động hướng về người lao động, là một sự thiết thực, ý nghĩa của chuyên môn, công đoàn các cấp trong Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn; qua các hoạt động đã tạo thêm động lực, động viên người lao động đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất.

Từ nguồn kinh phí của Chuyên môn, Công đoàn Công ty và vận động các nhà hỏa tâm ủng hộ, 300 phần quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có hoàn cảnh khó khăn đã được trao đến tận tay người lao động. Các suất quà được phân cụ thể đến người lao động các chi nhánh trong đó Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam 150 người, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang 30 người, Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng 60 người, Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận 20 người, Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn 20 người và Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng 20 người.

Cũng với mục đích chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công ty đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho những người phải tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương. Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng hành khách giảm sút, nhiều đoàn tàu phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến doanh thu, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, đây thực sự là sự quan tâm, là nguồn động viên khích lệ rất lớn cho người lao động thuộc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn. 

Cùng với Công ty, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam đã hỗ trợ thêm 100 suất quà cho người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nhất là các  đơn vị phải dừng hoạt động kéo dài như Trạm phục vụ ăn uống Đà Nẵng, Trạm tiếp viên đường sắt Đà Nẵng./.