Chương trình giảm giá tết Canh Tý 2020

Giảm giá chính sách xã hội, giảm giá đặc biệt cho sinh viên, ...

1. Giảm giá chính sách xã hội

Chương trình giảm giá tết Canh Tý 2020

2. Giảm giá đặc biệt Sinh viên (Ngoài thời gian này, chương trình giảm giá Sinh viên vẫn áp dụng giảm 10% như hiện hành)

Chương trình giảm giá tết Canh Tý 2020

3. Giảm giá xa ngày

Chương trình giảm giá tết Canh Tý 2020

4. Mua vé lượt đi, giảm ngay lượt về

Chương trình giảm giá tết Canh Tý 2020

5. Giảm giá tập thể và Hướng dẫn viên du lịch

Chương trình giảm giá tết Canh Tý 2020