Chính sách khuyến mãi dành cho hành khách mua vé trước nhiều ngày

  • 12/12/2018

Để tăng nhu cầu của người dân sử dụng phương tiện Đường sắt đi tham quan du lịch tới các vùng miền trên cả nước. Công ty VTĐS Sài Gòn thông báo chính sách bán vé dành cho hành khách mua vé trước nhiều ngày

Áp dụng đối với tàu khách thống nhất: SE3/4; SE7/8; SE21/22

* Đối với Cá nhân:

- Chiết khấu 20% đối với vé tàu được mua trước ngày đi tàu 20 đến 29 ngày.

- Chiết khấu 30% đối với vé tàu được mua trước ngày đi tàu 30 đến 39 ngày.

- Chiết khấu 40% đối với vé tàu được mua trước ngày đi tàu 40 đến 49 ngày.

- Chiết khấu 50% đối với vé tàu được mua trước ngày đi tàu 50 ngày trở lên.

Hành khách lưu ý:

Thời gian trả vé trước giờ tàu chạy là 72h và phí đổi trả vé là 20% đối với vé tàu được chiết khấu 20%; 30% đối với vé tàu được chiết khấu 30%; 40% đối với vé tàu được chiết khấu 40% và 50% đối với vé tàu được chiết khấu 50%.

Áp dụng với vé tàu có cự ly vận chuyển từ 1000 km.

Không áp dụng cho loại chỗ khoang 4 điều hòa tàu SE3/4

* Đối với Tập thể:

- Chiết khấu 6% cho hành khách mua vé tàu từ 10 người đến 39 người.

- Chiết khấu 8% cho hành khách mua vé tàu từ 40 đến 69 người.

- Chiết khấu 10% cho hành khách mu vé tàu từ 70 đến 100 người.

- Chiết khấu 12% cho hành khách mua vé tàu từ 101 người trở lên.

Áp dụng đối với tàu khách khu đoạn: SE25/26; SQN1/2/3/4; SNT1/2/3/4…

Thời gian áp dụng: 02/1 - 14/1; 01/3 - 31/3/2019

- Chiết khấu 20% đối với vé tàu được mua trước ngày đi tàu 20 đến 29 ngày.

- Chiết khấu 30% đối với vé tàu được mua trước ngày đi tàu 30 ngày trở lên.

Lưu ý:

Thời gian trả vé trước giờ tàu chạy 72h và phí đổi, trả vé được áp dụng 20% đối với vé được chiết khấu 20%; 30% đối với vé được chiết khấu 30%.

Không áp dụng loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa tàu SNT1/2.

Để thuận tiện cho việc mua vé dễ dàng mà không phải đến nhà ga, hành khách có thể truy cập vào trang web: https://dsvn.vn , http://vetau.com.vn hoặc http://giare.vetau.vn