(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Tin tức

Nghị quyết số 10-16/NQ-HĐQT, ngày 14/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp lần thứ 8 ngày 14/10/2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 87/2016/GCNCP-VSD ngày 24/08/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cụ thể:

Nghị quyết số 09-16/NQ-HĐQT, ngày 11/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp lần thứ 7 ngày 11/8/2016

 

Nghị quyết số 08-16/NQ-HĐQT, ngày 02/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo quý cổ đông về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính, cụ thể sau:

Nghị quyết thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán, mở tải khoản lưu ký chứng khoáng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)

Công ty cổ phẩn Vận tải đường sắt Sài Gòn (SARATRANS) trận trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký chứng khoán, mở tải khoản lưu ký chứng khoán và đăng ký cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn xin trân trọng thông báo:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn xin công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Kính gửi các Quý cổ đông tham gia đấu giá xin liên hệ Chị Hiệp (phòng TCKT), số điện thoại 0902.671.479 để nhận phiếu cổ đông

< 1 2 3 >
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2333143
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.