(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Tin tức

Nghị quyết của HĐQT Cty CP Vận tải đướng sắt Sài Gòn về các chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 (điều chỉnh) ngày 28/12/2016

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự trong Ban điều hành.

Nghị quyết số 11-16/NQ-HĐQT, ngày 28/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp lần thứ 9 ngày 25/11/2016

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ký quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

1 2 3 >
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2562751
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.