(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Tin tức

Nghị quyết của HĐQT Cty CP Vận tải đướng sắt Sài Gòn về các chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 (điều chỉnh) ngày 28/12/2016

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự trong Ban điều hành.

Nghị quyết số 11-16/NQ-HĐQT, ngày 28/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp lần thứ 9 ngày 25/11/2016

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ký quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CPVTĐS Sài Gòn.

1 2 3 >
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2487895
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.