(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/01/2016 của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn)

Báo cáo kiểm toán về vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/5/2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Nghị quyết thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán, mở tải khoản lưu ký chứng khoáng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)

Công ty cổ phẩn Vận tải đường sắt Sài Gòn (SARATRANS) trận trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký chứng khoán, mở tải khoản lưu ký chứng khoán và đăng ký cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn xin trân trọng thông báo:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn xin công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo về việc ban hành các quy chế nội bộ, như sau:

(tải file kèm theo)

Kính gửi các Quý cổ đông tham gia đấu giá xin liên hệ Chị Hiệp (phòng TCKT), số điện thoại 0902.671.479 để nhận phiếu cổ đông

< 1 2 3 4 5 6 >
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2467768
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.