(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn năm 2017

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2841529
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.