(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

 

Báo cáo tài chính Quý 3 - 2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/2/2016 đến ngày 30/6/2016 (sau kiểm toán).

Báo cáo tài chính Quý 2 - 2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/01/2016 của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn)

Báo cáo kiểm toán về vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/5/2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

1 2 >
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2234451
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.