(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Thông tin cổ đông

Nghị quyết số 11-16/NQ-HĐQT, ngày 28/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp lần thứ 9 ngày 25/11/2016

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ký quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CPVTĐS Sài Gòn.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch tại thị trường UPCoM - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nghị quyết số 10-16/NQ-HĐQT, ngày 14/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp lần thứ 8 ngày 14/10/2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 87/2016/GCNCP-VSD ngày 24/08/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cụ thể:

Nghị quyết số 09-16/NQ-HĐQT, ngày 11/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp lần thứ 7 ngày 11/8/2016

 

Nghị quyết số 08-16/NQ-HĐQT, ngày 02/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo quý cổ đông về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính, cụ thể sau:

< 1 2 3 >
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2467814
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.